سیلر آکرلیک
تیر ۲۰, ۱۳۹۵
کیلر محافظ شفاف
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

کیلر کشتی

کیلر کشتی

بر پایه آلکید اوره تان می باشد، در معرض هوا خشک می شود. کیلر یک جزئی مخصوص کرجی های بادی می باشد. بخش های چوبی وسائط دریای را از آثار مخرب دریا، باران ، اثرات جوی، خورشید و ضربه محافظت می کند. موارد مصرف: در تمام سطوح چوبی وسائط دریایی و موارد مشابه آن به عنوان کیلر نهایی استفاده می شود

مدت زمان خشک شدن

  • دفع گرد و غبار : 5-3 ساعت
  • تا حد لمس کردن: 24 ساعت
  • خشک شدن کامل:4-3 روز
  • تینر مصرفی: نیازی به تینر ندارد ولی در صورت ضرورت تینر روغنی
  • مساحت رنگ شده : در یک لایه با ضخامت 40 میکرون با هر لیتر ۱۸-۱۵ متر مربع را پوشش می دهد.

طریقه مصرف: سطح کار را از هر نوع روغن و گرد و غبار و رزین تمیز کرده و خشک می گردد. بعد از اطمینان از خشک بودن این محصول 4-3 لایه رنگ می گردد . ما بین این لایه ها 1 روز فاصله داده می شود . در صورتی که برای دکوراسیون استفاده شود بایستی ابتدا شاپان پاشیده شود. با فرچه ، رولو و يا پیستوله می توان این رنگ آمیزی را انجام داد.

موارد مصرف

oceania_nautica_1
PO-Cruises-Five-Ship-Fleet-media