شاپان (Aroteks)
تیر ۲۰, ۱۳۹۵

وودکس (Arotek)

وودکس (Arotek):

بر پایه رزین آلکیدی، هیچگاه زرد نمی شود، بر روی هرگونه سطوح چوبی داخلی و خارجی زده می شود، بدون اینکه به بافت چوب آسیب برساند حالت استاتیک و دکوری به سطح کار می دهد.

موارد مصرف: بر روی هرگونه سطوح چوبی استفاده می شود. به دلیل هوا خشک بودن حتی با وجود پایه روغنی بودنش سریع خشک می شود و این یکی از مزیت های این محصول می باشد. هرگاه تعداد لایه هایش بیشتر شود اختلاف رنگ ایجاد نمی کند. برای پوشش بیشتر حتماً باید ۲ لایه زده شود.

مدت زمان خشک شدن: خشک شدن کامل، ۳-۲ ساعت

طریقه مصرف : بعد از هم زدن کافی بر روری سطوح تمیز و خشک یا به حالت غوطه ور بر روی سطح کار زده می شود ، می توان انواع رنگ ها را با هم مخلوط کرد و تنوع رنگ ایجاد کرد. در مرحله اول با پارچه زده می شود برای پوشش بیشتر مراحل بعدی با فرچه زده شود در صورت نیاز به رقیق کردن از تینر سلولزیک می توان استفاده کرد.

موارد مصرف

3544
3545